Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ODRABUD" s.c.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ODRABUD" s.c.

Technologie bezwykopowe

Stosujemy nowoczesne technologie w zakresie technik bezwykopowych. Wykonujemy przeciski i przewierty pod drogami, ulicami i innymi przeszkodami inżynierskimi urządzeniami typu Grundomat i Grundoram oraz wietrnicami hydraulicznymi. Bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej są dzisiaj bardzo popularne na całym świecie. Wykorzystują one technologie przewiertów oraz przecisków, co do minimum ogranicza wszelkie prace ziemne oraz nie wyłącza z ruchu ciągów komunikacji samochodowej, kolejowej i pieszej.

GRUNDOMAT
System wciągania rur maszynami typu kret

Jest to rozwinięta i sprawdzona od 3 dziesięcioleci metoda podziemnego układania instalacji. Pneumatycznie napędzane krety tworzą podziemny otwór, w który wciągać można krótkie, bezkielichowe lub długie rury o średnicy do DN 200 z tworzyw sztucznych (PE, PVC lub PE-X) oraz rury stalowe, jak i różnego rodzaju kable. W ten sposób, na odległościach do 40 m, można bezodkrywkowo układać instalacje pod drogami, torami i innymi przeszkodami czy wykonywać przyłącza domowe.

grundomat

Warunkiem użycia maszyny jest rodzaj gruntu, w jakim ma odbyć się przecisk. Grunt nie może być tak spójny, żeby nie dał się rozepchnąć. Start urządzenia następuje w wykopie. Cel przecisku namierza się optycznie, a ustawienie maszyny w pionie i poziomie ułatwia specjalna laweta. Posuw urządzenia zapewnia napędzany pneumatycznie (konwencjonalną sprężarką) tłok. Do prawidłowej pracy niezbędne jest tarcie powierzchniowe. Jeżeli jest ono, np. w zbyt miękkim gruncie niewystarczające, możliwe jest statyczne wsparcie urządzenia.

Urządzenia uzyskują, w zależności od rodzaju gruntu, prędkość posuwu do 15 m/h. Aby zapobiec ewentualnym wybrzuszeniom powierzchni, przyjmuje się, że minimalne przykrycie urządzenia powinno być równe 10-ciu jego średnicom. Maszyny posiadają bieg wsteczny. Grundomat, z ruchomą głowicą stopniową, przesterowywuje się łatwo przez przełożenie dźwigni.

GRUNDORAM
Dynamiczne, niesterowane wbijanie rur stalowych

Wbijanie rur stalowych pneumatycznie napędzanymi młotami Grundoram umożliwia instalację rur do średnicy 4000 mm na odległościach do 80 m w klasach gruntowych 1-5 (oraz w lekko związanych formacjach skalnych). Metoda wbijania zapewnia efektywne i ekonomiczne wykonanie przecisków pod drogami,torami kolejowymi oraz rzekami.

grundoram

Urządzenie ma kształt cylindra, z przodu zakończonego stożkowo, co umożliwia zamocowanie stożków i/lub adapterów opróżniających, służących do podłączenia maszyny do rury. Zastosowanie adaptera opróżniającego ułatwia przecisk, gdyż część urobku z rury wydobywa się przez dwa otwory już podczas pracy. Użycie dzielonych stożków segmentowych zapobiega rozszerzeniu się rury i ułatwia późniejsze spawanie kolejnych odcinków.

Napęd urządzenia stanowi zwykła sprężarka śrubowa. Długie przeciski realizowane są poprzez wbijanie kolejno dospawywanych odcinków. Wysoka jakość wykonania jednoczęściowego korpusu maszyn Tracto-Technik umożliwia największej z nich osiągnięcie energii uderzenia równej 40.000 Nm, optymalnie przenoszonej na wbijaną rurę. Średnia prędkość przecisku to 10m/h.

Po ukończeniu przecisku następuje całkowite opróżnienie urobku z rury, z zastosowaniem sprężonego powietrza. Urządzenia wykazały się w praktyce. Ruhrgas AG oficjalnie poleca, a DB Netz AG postrzega jako lepszą technologię wbijania rur.

WIERTNICA POZIOMA STEROWANA
Przewierty z precyzyjnym zachowaniem kierunku wykonywanego otworu

wiertnica

Metoda stosowana od 50 lat rozwinięta i znowelizowana przez system optycznego sterowania żerdzią wierconego otworu. Hydraulicznie napędzana wiertnica ustawiona w komorze startowej wykonanej z zabitych pionowo stalowych grodzic ropoczyna przewiert od wcisnięcia w osi przewiertu żerdzi pilotażowej.

Wciśnięta w grunt żerdź przeciskowa jest elementem gwarantującym wykonanie dokładnego docelowego przewiertu. Sprawdzana podczas pracy wiertnicy dokładność wykonania przecisku żerdzi pilotażowej wynosi do 20 mm na długości 50 m.

Następnym etapem wykonywania przewiertu jest wiercenie ślimakiem w osłonie z rury stalowej wypychającym żerdź do komory wyjściowej. Po wciśnięciu w grunt całej kolumny rur osłonowych stalowych można ją zastąpić (przez wypchnięcie do komory wyjściowej) za pomocą docelowej rury typu HOBAS (z żywic poliestrowych z włóknem szklanym) KERAMO (rura kamionkowa) i żelbetowej.